4 ธันวาคม 2566

จับโปเกมอนน้ำแข็งระหว่างช่วงผู้เชี่ยวชาญการจับ!

Catch some icy Pokémon during Catch Mastery!

เทรนเนอร์ทุกท่าน

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอีเวนต์ผู้เชี่ยวชาญการจับที่เต็มไปด้วยหิมะ ซึ่งมีโปเกมอนประเภทน้ำแข็ง เช่น ยูกิวาราชิและคาจิคอลด้วย!

ผู้เชี่ยวชาญการจับ: น้ำแข็ง

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2023 เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ตามเวลาไทย

เผชิญหน้าในธรรมชาติ

โปเกมอนต่อไปนี้จะปรากฏตัวถี่ขึ้นในธรรมชาติ

ยูกิวาราชิ
คาจิคอล
หากโชคดี อาจเจอตัวสีแตกต่างก็ได้!

โบนัสอีเวนต์

คุณจะมีโอกาสเจอยูกิวาราชิสีแตกต่าง, ฟรีจิโอสีแตกต่าง และคาจิคอลสีแตกต่างมากขึ้น
2× XP เมื่อจับโปเกมอนแบบขว้างได้ดี, ขว้างได้เยี่ยม หรือขว้างได้สุดยอดสำเร็จ

การเผชิญหน้างานวิจัยภาคสนาม

ภารกิจที่เน้นความแม่นยำในการขว้างมอนสเตอร์บอลจะพร้อมให้ใช้งาน!

จะมีโปเกมอนต่อไปนี้ที่พร้อมให้คุณเผชิญหน้าเมื่อคุณเสร็จสิ้นภารกิจงานวิจัยภาคสนาม

ฟรีจิโอ
หากโชคดี อาจเจอตัวสีแตกต่างก็ได้!

งานวิจัยแบบจำกัดเวลา

งานวิจัยแบบจำกัดเวลาที่เน้นไปที่การจับโปเกมอนประเภทน้ำแข็งจะพร้อมใช้งานตลอดทั้งอีเวนต์!

ทำงานวิจัยให้ครบ 10 ชุดเพื่อเผชิญหน้ากับฟรีจิโอทั้งหมด 40 ตัว!

  • คุณจะมีโอกาสเผชิญหน้ากับฟรีจิโอสีแตกต่างเพิ่มขึ้นด้วย

งานวิจัยแบบจำกัดเวลาแบบเสียเงิน

คุณจะสามารถซื้องานวิจัยแบบจำกัดเวลาเพิ่มได้ในราคา US$2.00 (หรือเทียบเท่าระดับราคาในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ) ซึ่งเหมือนกับงานวิจัยแบบจำกัดเวลาฟรี และจะมอบรางวัลการเผชิญหน้ากับฟรีจิโอเพิ่มอีก 40 ครั้ง

โปรดระวังสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ของคุณและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในขณะที่เล่น Pokémon GO อีเวนต์ที่กำลังจะมาถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่าลืมติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย เลือกรับการแจ้งเตือนบนหน้าจอ และสมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

—ทีม Pokémon GO